Ydelser & Priser

Timeløn for VVS Arbejde:

Opstartsgebyr kr. 343,75  Incl. Moms
Montørtimer incl. servicevogn kr. 812,50  Incl. Moms
Bortkørsel af affald kr. 275,-    Incl. Moms
VVS Tjek kr. 1500,-  Incl. Moms

Parkeringsudgifter faktureres særskilt efter gældende takster.

Efter opstartsgebyr faktureres altid for min. 1 time – derefter afregnes hver ½ timer

Alle priser er inklusiv moms.

Reklamationsrettigheder og garanti ifm. udført arbejde

Der ydes 2 års reklamationsret i henhold til købeloven, omfattende fabrikations- og materialefejl, der konstateres ved varens normale anvendelse.

Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.

Reklamationer ifm. udført arbejde skal modtages skriftligt på mail senest 3 dage efter udførelses dato – med mindre der er tale om defekter på nyt leveret produkt, hvor 2 års garantien træder i kraft.

Book online her